EN

1998 yılında ortaya çıkan LEED sertika sistemi, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından gelistirilmis bir çevre dostu bina sertikasyon sistemidir. Ingilizce açılımı “Leadership in Energy and Environmental Design”dır.

Naturalist çevre dostu binalar

Küresel ısınma ve temiz su arzı gibi çevresel sorunların giderek ciddi boyutlara ulaştıgı bugünlerde çevre dostu / sürdürülebilir bina oluşumu yükselen bir değer haline geldi.

Yapılan araştırmalarla insan hayatının yaklaşık yüzde 90’ı binalarda geçtiği için dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ının, su tüketiminin ise yaklaşık yüzde 30’unun binalardan kaynaklandığı ortaya konuldu. Bu nedenlerden dolayı daha az kaynak tüketen, daha verimli, daha yaşanabilir çevre dostu binalara olan gereksinim ön plana çıktı. Çevre dostu binalar sadece enerji ve su tasarrufu sağlamakla kalmayıp bina sakinlerinin sağlığına ve konforuna da hizmet ediyor. Binalar tasarlanırken iç mekan hava kalitesi, doğal aydınlatma, atık yönetimi, sıcaklık ve nem kontrolü gibi insan sağlığını direkt etkileyen unsurlar göz önünde bulunduruluyor. Binaların yapımında kullanılan yöntemler ile de son kullanıcıya daha temiz bir ortam bırakılması hedefleniyor. Araştırmalara göre, çevre dostu yapılarda çalışanların ya da yaşayanların diğer yapılarda çalışan ya da yaşayanlara oranla daha az hastalandıkları ve çalışma performanslarının daha yüksek oldugu görülüyor.

Çevre dostu binaya giden süreçte en önemli adım söz konusu binanın tasarımı. Dolayısıyla bütün tasarım ve uygulama süreçlerinde çevre/enerji odaklı hareket etmek gerekiyor. Çevre dostu bina yapımının önemini bilen Mika, LEED sertikası adayı olan Naturalist projesini bu bilinç ile tasarladı.

isterseniz siz bizi arayın

(212) 360 22 72